Arbeidsmediation zit fundamenteel anders in elkaar dan een gerechtelijke procedure. Het aangaan van een mediationtraject is altijd een keuze, nooit een verplichting. Dit heeft als voordeel dat je nergens toe verplicht bent. Het nadeel is dat een mediator geen oplossing kan afdwingen. Mocht de mediation mislukken, dan kan er altijd nog een gerechtelijke procedure volgen. Het voordeel van arbeidsmediation van Dearbeidmediators.nl is dat wanneer beide partijen bereid zijn met elkaar aan tafel te gaan, ze het succes in eigen handen hebben. Hoewel mediation geen verplicht traject is, komen er toch wel een aantal wetten bij kijken. Beide partijen – werkgever en werknemer – hebben immers een wettelijke overeenkomst.

Arbeidsmediation en arbeidsrecht
Mediation vindt plaats tussen werknemers en werkgevers die volgens het arbeidsrecht een arbeidsovereenkomst hebben. In juridische zin valt die relatie onder het arbeidsrecht. Dat betekent dat alle regels en wetten binnen het arbeidsrecht – voor zover die relevant zijn, – op hun relatie van toepassing is. In de kern komt de relatie er op neer dat werknemer en werkgever verplicht zijn zich ten opzichte van elkaar goed te gedragen. Wat ‘goed gedragen’ precies inhoudt, is lastig tot op de letter nauwkeurig te formuleren. Het houdt in ieder geval in dat beide partijen zich houden aan de voorwaarden die in het arbeidscontract opgesteld zijn.

Waar vind je de regels van het arbeidsrecht?
Het voornaamste deel van de regels die betrekking hebben op het Arbeidsrecht staan in het Burgerlijk Wetboek beschreven. Ook op andere plekken zijn regelingen beschreven die deels als arbeidsrecht beschouwd worden, zoals de Wet Gelijke Behandeling en de Wet op de Collectieve Arbeidsovereenkomst. Let op: hoewel een arbeidsmediator beide partijen op elkaars verplichtingen conform de wet kan wijzen, heeft deze niet de autoriteit sancties op te leggen.

Arbeidsmediation en de Wet Verbetering Poortwachter
Wanneer werkgever en werknemer via een mediator met elkaar in gesprek gaan, moeten zij voldoen aan de verplichtingen die een ‘goede’ werknemer en werkgever hebben. Sinds 1 april (heus geen grapje) 2002 is de Wet verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet is in het leven geroepen om langdurig ziekteverzuim in te perken en verlangt van werkgever en -nemer dat zij zich samen met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst inspannen om de werknemer zo snel mogelijk terug aan het werk te krijgen. De rol van de arbeidsmediator is hier beperkt.

Wet op de rechtsbijstand (Wrb)
Een mediator die mediation in de zin van de wet wil uitvoeren dient volgens de Wet op de rechtsbijstand ingeschreven te staan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zo zullen het Juridisch Loket en gerechten alleen verwijzen naar mediators die bij deze Raad staan ingeschreven.

 

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *