Vacature uitvoerder bouw

Ook al is het zo dat je één werknemer in dienst hebt met een nulurencontract, dan nog moet je een arbodienst inschakelen met minimaal een basiscontract. Want iedere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet zieke werknemers begeleiden, ze goed voorlichten over alle arbeidsrisico’s en passende zorg aan hun werknemers bieden. De arbodienst biedt ondersteuning aan werknemers en werkgevers bij zaken zoals het beleid van verzuim en arbeidsomstandighedenbeleid. De meeste bedrijven en organisaties schakelen een arbodienst in voor het verzuimbeleid.

 

Wie zorgt voor de beoordeling van een zieke werknemer?

Een werkgever mag en kan in Nederland niet zelf bepalen of een werknemer wel of niet ziek is. Dat komt ten eerste omdat een werkgever geen arts is. Maar ten tweede schrijven ook de privacyregels voor dat alleen een arts een beoordeling mag maken over arbeidsongeschiktheid van werknemers. Een arbodienst zorgt samen met de werknemer en de werkgever dat de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk kan gaan. Trouwens is de arbodienst er niet alleen voor de werkgever, maar juist ook voor de werknemer. Niemand vindt thuiszitten leuk en het kost heel veel geld. Iedere partij is dus gebaat dat een zieke werknemer zo snel weer aan zijn normale werkzaamheden kan beginnen.

 

Hoe zit het als je geen basiscontract hebt bij een arbodienst?

Het kan zijn dat je als werkgever geen basiscontract hebt bij een arbodienst. Is dit het geval dan kan je een boete van 1.500 euro riskeren bij een controle van de Inspectie SZW. Is het zo dat je wel een basiscontract hebt, maar zijn er zaken niet goed vastgelegd, dan kan je tijdens een controle van de inspectie een boete riskeren van tussen de 750 euro en 1.500 euro.

 

Waarom een arbodienst verplicht in Nederland is

De reden waarom in de Arbowet staat dat een arbodienst inschakelen verplicht is, is heel eenvoudig uit te leggen. Je moet namelijk als werkgever zorgen voor een passend beleid van verzuim en zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. In de Arbowet staan vier kerntaken van de arbodienst. Dan gaat het om aanstellingskeuringen, periodiek arbeidsgezondheidsdeskundige onderzoeken, voorkomen van ziekteverzuim en begeleiding van ziekteverzuim en het opstellen en uitvoeren van de Risico inventarisatie- en evaluatie. De eerste drie taken worden door een bedrijfsarts uitgevoerd. De Risico inventarisatie- en evaluatie wordt uitgevoerd door de arbeids- en organisatiedeskundige, veiligheidsdeskundige of de arbeidshygiënist.

Categories:

Tags:

Comments are closed