epb-verslaggeving

Wat is een EPB-score?

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. De EPB-score, uitgedrukt in E-peil, geeft weer in hoeverre aan de EPB-eisen werd voldaan. Zo krijgt u een gedetailleerd zicht op het energieverbruik van een woning of gebouw. De energieprestatienormen of EPB-normen zijn wettelijk van kracht op elk gebouw waarvoor een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd, zoals bij een nieuwbouwwoning of een ingrijpende energetische renovatie (IER).

De EPB-eisen zijn wettelijk bepaald. Ze worden bovendien geregeld strenger. EPB-eisen zijn afhankelijk van een aantal zaken, zoals de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning. De EPB-eisen kunnen dus sterk variëren.

Hoe weet u of uw huis een goede EPB-waarde heeft?

Via officiële EPB-software kan het EPB-peil van uw woning worden berekend. Die berekening is op basis van onder meer de muuropbouw, de resultaten van de blowerdoortest, de isolatie in muren en dak, de ramen, de zonwering en beschaduwing, de ventilatie en (alternatieve) energiesystemen.

Een goede EPB-waarde hangt af van enkele zaken. Over het algemeen geldt: hoe lager, hoe beter. Elke nieuwbouwwoning moet sinds 2021 bijna-energieneutraal zijn. De eisen worden alsmaar strenger. Het E-peil voor 2023 en 2024 ligt op maximaal E30 voor nieuwbouwwoningen en op maximaal E60 voor IE-renovaties.

De EPB-waarde houdt ook rekening met onder meer het S-peil (thermische isolatie), de ventilatievoorzieningen en het aandeel hernieuwbare energie. Zo is het E-peil voor 2023 niet veranderd ten opzichte van 2022, maar zijn de andere onderdelen van het EPB wel strenger geworden.

Hoe wordt het EPB berekend?

Het EPB wordt berekend door een EPB-verslaggever. De berekening gebeurt via software van het Vlaams Energieagentschap. De EPB-berekening houdt in detail rekening met de materialen en de installaties van het gebouw. Om de EPB-score goed te berekenen, zijn heel wat technische details belangrijk. Hoe meer details beschikbaar zijn, hoe correcter de EPB-score kan worden berekend.

Hoe kunt u de EPB-score van uw huis verbeteren?

Er zijn een aantal manieren waarop u energiebesparende maatregelen kunt nemen om de EPB-score te verbeteren. De voornaamste manier is door zo veel mogelijk de EPB-eisen te volgen. Zo zijn ventilatie, isolatie en hernieuwbare energie belangrijke pijlers. Door daarin te investeren, krijgt u een goede EPB-waarde en bespaart u energie.

Bij een renovatie kunt u bijvoorbeeld het isolatiemateriaal in de woning verbeteren. Door te kiezen voor kwalitatief goede materialen en de dikte te volgen die minimaal vereist is, kunt u verzekeren dat de woning zo energiezuinig mogelijk wordt verwarmd.

Om een goede EPB-waarde te verkrijgen, moet u investeren in onder meer hernieuwbare energie, zoals een warmtepomp of zonnepanelen. Een goede EPB-score is belangrijk, niet alleen om energiekosten te drukken, maar ook om wettelijk in orde te zijn.

Wat als u niet voldoet aan de EPB-eisen?

Als de woning niet voldoet aan de EPB-eisen die gelden voor uw woning, dan krijgt u een administratieve boete. U bent bovendien altijd verplicht een EPB-aangifte te doen. Als u dat te laat of niet doet, krijgt u een boete.

Wat is een EPB-aangifte?

De EPB-aangifte geeft de werkelijke energieprestatie en het binnenklimaat van de woning weer. Er zijn twee soorten aangiftes: een voorlopige en een definitieve. De voorlopige geeft ruimte om na te gaan of er nog extra maatregelen nodig zijn om aan de EPB-eisen te voldoen. Ook wanneer u al aan de normen voldoet, kunt u nog extra maatregelen treffen, indien gewenst. De definitieve EPB-aangifte houdt rekening met de eventuele extra maatregelen en de blowerdoortest.

Na het indienen van de definitieve EPB-aangifte kunnen extra energiezuinige maatregelen niet meer worden opgenomen in de aangifte.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *